Kimo s.r.o.

KIMO
KIMO
Prejsť na obsah
PREDMET PODNIKANIA:
  • maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  • ambulantný predaj, predaj na trhoch
  • sprostredkovanie obchodu
  • podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi mimo nebezpečného odpadu
  • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  • podnik v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  • odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, údržbárskych prácach, opravách a iných činnostiach
 
Povoľuje OKRESNÝ ÚRAD TREBIŠOV pod č. živnostenského registra 811-2787.
  
OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE (ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ), udeľuje povolenie na výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej prepravy s počtom vozidiel 1.


Michal Jakim – Zberné suroviny KIMO
MIESTO PODNIKU
Sedlárska 1
07801 Sečovce
KONTAKTNÉ ÚDAJE:
-bydlisko:
           Potočná 755/8
           07801 Sečovce
-tel. číslo:
           0915 878 559
-pevná lika:
           056 678 3324
OTVÁRACIE HODINY:
Pondelok – Piatok 8:00-15:30
Vyhradená zmena pracovného času!
Návrat na obsah